สำนักงานบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1
โทร. 0 - 2310 - 8226 กด 6
085-113-9228
 
 
 
Page Counter


ติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
โทร. 0-2310-8226 กด 6 ,085-113-9228

โทรสาร 0-2310-8223

สำหรับอาจารย์ผู้สอน
>>> ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม มคอ. 3

>>> ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม มคอ. 5


aa
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 8
ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เม.ย. 2557
> คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
> แผน ก.ทำวิทยา่นิพนธ์ และแผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
> ศึกษาดูงานต่างประเทศ
> เรียนวันจันทร์ - พฤหัสบดี 18.00 - 21.00 น.
์ หรือเรียนวันเสาร์ 08.00 - 21.300 น.
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-310-8686,
081-826-2030, 081-920-2595 หรือ

www.mmm.ru.ac.th
aaaa
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 9
ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 20 เม.ย. 2557
> คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
> แผน ก.ทำวิทยา่นิพนธ์ และแผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
> ศึกษาดูงานต่างประเทศ
> สัมมนาวิชาการ
> เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันจันทร์ - พฤหัสบดี
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-310-8235,
086-336-7330-1, 086-374-1116 หรือ
www.mbalogistics.ru.ac.th
aaa

ปริญญาตรี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ
ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจกีฬากอล์ฟและบริหารจัดการ
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สมัครได้ที่โครงการบริหารจัดการกอล์ฟ ชั้น 15 ห้อง 1501
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 080-047-6046 (ป.ตรี),
086-375-2913 (ป.โท) หรือ 02-310-8670-1(ส่วนกลาง)
www.ru.ac.th/rugolf หรือ Facebook "RUGolfClub"